Frågor & Svar

Frågor & Svar


Jag har stenig botten. Går det bra?

Ja. Plattorna längst ner på stolparna är ledade och försedda med gripklor. Detta gör att stolpen kan stå bra i nedförslutning på t ex en sten.

Jag har dyig botten. Hur gör jag då?

Beroende på hur dyigt det är ser man till att skaffa en större yta för stolpen att vila på. T.ex om man uppskattar att stolpen kommer att sjunka 10 cm eller mer rekommenderar vi att man lägger en trädgårdsplatta först som man ställer stolpen på. Skulle det sjunka 30 cm bör man få en ännu större yta att ställa stolpen på.

Om det stormar, står bryggan kvar?

Ja. Själva vinden har liten inverkan på bryggan. Men blir det stora vågor är det viktigt att de inte får tag i bryggramen. Ser man till att höjden på bryggan är tillräcklig blir det inga problem. Är det mycket blåsigt och man har en båt förtöjd finns dock risken att båten tar vind och drar med bryggan. Läs mer info på nästa fråga.

Går det att ha en båt förankrad i bryggan?

Ja det finns flera förankringsalternativ. Stolparna kan utnyttjas till repförtöjning och vi har både förtöjningsringar och y-bommar. Men eftersom bryggan är så lätt finns risk att båten tar vind om det stormar och drar omkull bryggan. Det kan man förhindra genom att förankra bryggan antingen med en lina förankrad i en sten i närheten eller med hjälp av vikter som släpps ner under bryggan och fästs i bryggramen. Tips på vikter är t ex stugplintar, järnspisar etc. Tänk på att använda något billigt som kan ligga kvar på botten under vintern.

Kan jag lägga ut bryggan själv?

Ja. Själva ramen väger 39 kg (44 med stolpar). Ställ dig inne i ramen när du ska bära och sök reda på var du får bästa jämnvikt. Sedan är det bara att lyfta och gå.

Får jag ställa upp bryggan var som helst?

Det beror på var i Sverige du bor då dessa beslut ligger på kommunnivå. En brygga kan vara bygglovspliktig men främst om den ingår i en småbåtshamn. Handlar det om en enskild brygga till en fastighet behöver man vanligtvis inte söka bygglov men det kan behövas ett tillstånd från kommunen. Se till att kolla upp vad som gäller där du bor! I Sverige har vi ju även strandskydd längst våra hav, sjöar och vattendrag . Detta innebär att det är förbjudet att försämra tillgängligheten enligt allemansrätten och även förbud att väsentligt försämra livsvillkoren för växter och djur kring stränder (läs mer på Naturvårdsverkets hemsida). BBX-Bryggan ger er dock alltid bästa möjliga förutsättningar att få ett eventuellt tillstånd beviljat då ni inte behöver gräva eller alternera omgivningen för att sätta upp bryggan samt att botten och djurliv inte störs.

Borde jag välja en flytbrygga eller en fast brygga?

Vi har sammanställt några av de vanligaste funderingarna kring skillnaden mellan våra bryggor och flytbryggor under en egen flik. Läs om det här.