Monteringsanvisningar


Montera BBX-bryggan

BBX-Bryggan är enkel att montera men det kan vara skönt med instruktioner som riktlinjer. Känns texten svårförstådd rekommenderar vi att ni kollar på monteringsvideon där vi också går igenom monteringen steg för steg.

  1. Börja med att sätta fast landfästet. Vi rekommenderar att man gjuter en platta så att man får en plan yta att utgå ifrån. Det går även utmärkt att fästa med träpinnar genom hylsorna rakt ner i backen.
  2. Montera stolparna genom att lyfta ramen och föra in stolparna underifrån i klämprofilen. Lås fast stolpen genom att dra åt bultarna på en höjd du tror kommer passa. Det behöver bara vara ungefärligt för höjden justerar du sedan när bryggan står på plats.
  3. Bär ut bryggramen i vattnet och passa in den i fästet. För in bultarna genom hålen och skruva fast muttrarna.
  4. Justera höjden på bryggan genom att lossa skruvarna på klämprofilen och höj eller sänk bryggan så att den blir plan. Ett tips är att du tar hjälp av någon som står och tittar när bryggan är i plant läge. Ett långt vattenpass är också ett bra hjälpmedel.
  5. Nu lägger du på trätrallen. Tre trallar per bryggsektion.
  6. Fortsätt med nästa sektion på samma sätt.
  7. När bryggan är utlagd kan man finjustera höjden. Vid behov monteras stabiliseringsstaget genom att man sätter den öppna sidan i hålet vid klämprofilen och styrningen mot röret. Spänn med hjälp av vajern så att det blir stumt (ingen vålddragning av muttern).
  8. Nu var det klart. Mycket nöje. Tänk på att olja in trätrallen så att den håller sig fin.
Offertformulär

Vi har tagit fram en checklista för att enklare kunna få fram en mer exakt offertförfrågan.

Fyll i vårt offertformulär

Kontakta oss

Intresserad eller bara vill veta mer? Kontakta oss idag.

Ring oss eller fyll i vårt kontaktformulär